Primárním účelem ekologické likvidace je efektivní stahování nebezpečných odpadů z životního prostředí. Tento postup je v České republice povinný a je ošetřen zákonem 185/2001 Sb. o nebezpečných odpadech. Zákon ukládá majitelům odsloužených vozidel a autovraků povinnost předat vozidlo k ekologické likvidaci. Při tomto procesu je nutno vystavit "potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků" , tzv. doklad o ekologické likvidaci, který majitel automobilu musí předložit při administrativním zániku motorového vozidla na příslušném odboru dopravy (dříve "trvalé vyřazení").